Saturday, October 27, 2012

Kata kerja


Kata Kerja

1. Kata kerja digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan
    oleh manusia atau binatang.
2. Contoh kata kerja:
                               

makan
berenang
membaca
   
 
 
 
3.  Kata kerja terbahagi kepada kata kerja transitif dan kata kerja
    tak transitif.
   
4.  Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek
     untuk membentuk ayat   yang lengkap.

     Contoh:   Kakak menyapu sampah.
                              Kata kerja         objek
 
5.  Kata kerja transitif terbahagi kepada:
     a) kata kerja transitif aktif
     b) kata kerja transitif pasif
 
6.  Contoh kata kerja transitif aktif:
      a) kata asal – makan , minum
      b) kata berimbuhan – memasak , menyapu , membantu
      c) imbuhan ‘me’ – melukis , ‘men’-membasuh ,
          ‘men’ – mendengar
 
7.  Kata kerja transitif pasif berasal daripada kata kerja aktif
     tetapi diberi awalan’di’. 
     Contoh:      i.    memelihara – dipelihara


                         ii.   memberi – diberi
                         iii.  mencuci – dicuci
 
8.  Kata kerja transitif terdiri daripada:
     a) kata dasar – bangun , gugur , makan , tidur
     b) kata berimbuhan ber -  berjalan , bermain , beratur
     c) kata berimbuhan men – mendapat , menjerit , menjemur
     d) kata berimbuhan ter – teratur , tersedak , tersepak


2 comments:

  1. Gambar yang cantik dapat menarik perhatian pembaca

    ReplyDelete
  2. penerangan yg bagus. tetapi lagi bagus kalau dapat buat dalam jadual.

    ReplyDelete